PRODUKTY

Wyszukiwanie zaawansowaneKable i przewody elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne

Kable sterownicze, sygnalizacyjne oraz specjalne

Kable bezpieczne i bezhalogenowe

Kable i przewody kolejowe

Kable i przewody górnicze

Kable średniego napięcia

Inne zastosowania

NHXCH-J(O)  FE180/E90 0,6/1 kV

NHXCH-J(O) FE180/E90 0,6/1 kV

Karta produktu do pobrania

Pobierz

Kabel elektroenergetyczny o żyłach miedzianych o izolacji z taśmy mikowej i specjalnej usieciowanej ognioodpornej mieszanki bezhalogenowej, powłoce wypełniającej z uniepalnionej mieszanki bezhalogenowej, z żyłą koncentryczną, powłoce wykonanej z termoplastycznego bezhalogenowego tworzywa z żyłą ochronną zielono-żółta lub bez żyły ochronnej.

BUDOWA:

Żyły

miedziane jednodrutowe kl. 1 lub wielodrutowe kl. 2, wg normy PN-EN 60228

Izolacja

dwuwarstwowa, taśma mikowa + tworzywo bezhalogenowe

Kolory izolacji

NHXCH-O

2 żyłowe- niebieska, brązowa

3 żyłowe-brązowa, czarna, szara lub niebieska, brązowa, czarna

4 żyłowe- niebieska, brązowa, czarna, szara

5 żyłowe- niebieska, brązowa, czarna, szara, czarna

powyżej 5 żył- w każdej warstwie: brązowa (żyła licznikowa), niebieska (żyła kierunkowa) i pozostałe żyły-ta sama dowolna barwa z wyjątkiem zielono-żółtej, brązowej i niebieskiej

NHXCH-J

3 żyłowe- zielono-żółta, niebieska, brązowa

4 żyłowe- zielono-żółta, brązowa, czarna, szara lub zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna

5 żyłowe- zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara

powyżej 5 żył-w warstwie zewnętrznej: zielono-żółta (żyła licznikowa), niebieska (żyła kierunkowa) i pozostałe żyły ta sama dowolna barwa z wyjątkiem zielono-żółtej, brązowej i niebieskiej

w innych warstwach: brązowa (żyła licznikowa), niebieska (żyła kierunkowa), i pozostałe żyły- ta sama dowolna barwa z wyjątkiem zielono-żółtej, brązowej i niebieskiej

Powłoka wypełniająca

specjalna uniepalniona guma bezhalogenowa

Żyła koncentryczna

duty miedziane nawinięte spiralnie na powłokę wypełniającą, na drutach nawinięta przeciwskrętnie taśma miedziana

Powłoka zewnętrzna

specjalna, bezhalogenowa, samogasnąca i nierozprzestrzeniająca płomienia, kolor pomarańczowy

Temperatura pracy

od -30⁰C do +90⁰C

Napięcie znamionowe

0,6/1 kV

Promień gięcia

dla kabli jednożyłowych - 15 x średnica zewnętrzna kabla

dla kabli wielożyłowych - 12 x średnica zewnętrzna kabla

Zastosowanie

 

kable do stosowania tam, gdzie wymagana jest szczególna ochrona ludzi, dóbr kulturalnych i materialnych, zapewniają funkcjonowanie systemów ostrzegania, gaszenia ognia, zasilania oświetlenia awaryjnego, wentylacji, klap dymnych i innych, których działanie jest niezbędne do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczej, kable elektroenergetyczne ognioodporne posiadają klasę zachowania funkcji E30, co odpowiada 30-cio minutowemu zapewnieniu zasilania w warunkach pożaru, lub E90 co odpowiada 90-cio minutowemu zapewnieniu zasilania w warunkach pożaru, oraz trwałość izolacji przez 180 min. (FE180)), podczas spalania nie wydzielają toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów, kable nadają się do instalowania na stałe wewnątrz budynków

Badania

odporność pojedynczego kabla na rozprzestrzenianie płomienia

(ognioodporność): PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, DIN-VDE 0482-332-1

zachowanie funkcji instalacji kablowych E30: DIN - VDE 4102-12

odporność izolacji na długotrwałe działanie ognia (trwałość

izolacji) FE180: IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-31, DIN –VDE 0472-814

odporność wiązki kabli na rozprzestrzenianie płomienia: PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3, DIN -VDE 482-266-2

emisja korozyjnych gazów wydzielanych podczas spalania: PN-EN 50267, IEC 60754 - 2, DIN -VDE 0472-813

emisja gęstości dymów wydzielanych podczas spalania: PN-EN 61034-1(-2),IEC 61034-1(-2), DIN – VDE 0482-1034-2

Pakowanie

bębny

 

NHXCH-J(O) FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

Liczba i przekrój znamionowy żył

(n x mm²)

Przybliżona średnica zewnętrzna kabla

(mm)

Orientacyjna masa kabla

(kg/km)

2 x 1,5 RE / 1,5

15,9

329

2 x 2,5 RE / 2,5

16,6

380

2 x 4 RE / 4

17,9

460

2 x 6 RE / 6

19,2

549

2 x 10RE / 10

20,9

719

2 x 16 RM / 16

24,0

1003

3 x 1,5 RE / 1,5

16,6

359

3 x 2,5 RE / 2,5

17,4

419

3 x 4 RE / 4

18,8

513

3 x 6 RE / 6

20,1

621

3 x 10 RE / 10

21,9

826

3 x 16 RM / 16

25,3

1164

3 x 25 RM / 16

29,0

1584

3 x 35 RM / 16

31,2

1952

3 x 50 RM / 25

35,9

2678

3 x 70 RM / 35

39,6

3533

3 x 95 RM / 50

45,5

4784

3 x 120 RM / 70

49,5

5933

4 x 1,5 RE / 1,5

17,8

410

4 x 2,5 RE / 2,5

18,7

483

4 x 4 RE / 4

20,2

596

4 x 6 RE / 6

21,6

726

4 x 10 RE / 10

23,7

975

4 x 16 RM / 16

27,3

1383

4 x 25 RM / 16

31,5

1913

4 x 35 RM / 16

33,6

2392

4 x 50 RM / 25

39,4

3280

4 x 70 RM / 35

43,5

4349

4 x 95 RM / 50

50,4

5957

4 x 120 RM / 70

54,6

7331

5 x 1,5 RE / 1,5

19,1

478

5 x 2,5 RE / 2,5

20,1

558

5 x 4 RE / 4

21,7

690

5 x 6 RE / 6

23,0

842

5 x 10 RE / 10

25,6

1142

5 x 16 RM / 16

29,6

1628

5 x 25 RM / 16

33,9

2288

5 x 35 RM / 16

37,3

2924

5 x 50 RM / 25

43,3

3948

5 x 70 RM / 35

48,3

5319

5 x 95 RM / 50

55,5

7211

7 x 1,5 RE / 2,5

20,4

552

7 x 2,5 RE / 2,5

21,6

653

10 x 1,5 RE / 2,5

25,0

751

10 x 2,5 RE / 2,5

26,8

917

12 x 1,5 RE / 2,5

25,7

815

12 x 2,5 RE / 4

27,5

1001

14 x 1,5 RE / 2,5

26,8

916

16 x 1,5 RE / 4

28,4

1027

16 x 2,5 RE / 6

30,6

1260

19 x 1,5 RE / 4

30,0

1132

19 x 2,5 RE / 6

32,4

1433

21 x 1,5 RE / 6

31,5

1237

21 x 2,5 RE / 10

34,1

1600

24 x 1,5 RE / 6

35,3

1470

24 x 2,5 RE / 10

37,8

1843

30 x 1,5 RE / 6

36,6

1691

30 x 2,5 RE / 10

39,8

2172

 

Do góry