PROJEKT PT. „CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWE FABRYKI KABLI ELPAR”

Elpar fundusze europejskie

Projekt pt. „Centrum Badawczo – Rozwojowe Fabryki Kabli ELPAR”

 

CEL PROJEKTU: utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w przedsiębiorstwie Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o. 

PLANOWANE EFEKTY: rozwój i prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w zakresie tworzenia nowych produktów i procesów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 54 019 863,24 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 17 481 685,20 zł

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2.1/POIR

Klatka Faradaya (stacja prób 75 kV, głowice wodne, ścinarki ekranu, mostki pomiarowe z programami (pC) wyładowań).

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informacja o wyborze wykonawcy z dnia 5.10.2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2.1/POIR

Stanowisko badawcze izolacji kabli CV tube XLPE, 1 kpl. - w części obejmującej dostawę i uruchomienie.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informacja o wyborze wykonawcy z dnia 21.12.1018

 

Test Stand for XLPE CV tube insulation, 1 set" - in the part including delivery and commissioning.

 

INFORMATION ABOUT CHOICE OF THE CONTRACTOR

Information about choice of the contractor date 21.12.1018

Do góry