PROJEKT PT. „CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWE FABRYKI KABLI ELPAR”

Elpar fundusze europejskie

PROJEKT PT. „CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWE FABRYKI KABLI ELPAR”

 

CEL PROJEKTU: utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w przedsiębiorstwie Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o. 

PLANOWANE EFEKTY: rozwój i prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w zakresie tworzenia nowych produktów i procesów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 54 019 863,24 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 17 481 685,20 zł

Do góry